Tarihimizde Ağustos Ayı..





Ağustos ayı tarihimizde zaferlerle doludur. Bu muhteşem zaferlerden ilki Fatih Sultan Mehmed Han'ın 532 yıl evvel 11 Ağustos 1473 Çarşamba günü Akkoyunlular'a karşı kazandığı Otlukbeli Savaşı'dır. Bu savaşta çarpışan iki ordu mensupları da Müslümandı; her ikisi de Oğuz Türkleri'ndendi. Ancak, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan cihangirlik sevdasına kapıldı
. Bunun için İslâm düşmanlarıyla iş birliği yaptı.

 

Fatih Sultan: "Bizim yolumuz Allah yolu ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı değildir." diyerek hareket etmiştir.

 

Otlukbeli Savaşı böyle kazanıldı.

 

Mağlup Akkoyunlu askeri takip edilmedi. Uzun Hasan'a ders verildi. Bu savaş Avrupalılar üzerinde de korku uyandırdı.


İkinci zaferi 23 Ağustos 1514'de Yavuz Sultan Selim Han, Safavilere karşı kazandı. Bu savaşta Şah İsmail'e layık olduğu ders verildi. Ülkenin doğu sınırı emniyete alındı. Tefrika önlendi; İslâm Birliği ve Anadolu bütünlüğü korundu.

 

24 Ağustos 1516'da yine Yavuz Sultan Selim Han Mercidabık'ta Mısır Sultanı Kansu-Gavri'yi yenerek zafer elde etti.


1517'de yine Yavuz Sultan Selim Ridaniye'de kazandığı zaferle Mısır'ı fethetti. Bu zaferle Osmanlı Sultanları Mekke-Medine hizmetkârı unvanlarını aldılar.


26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın Bizanslılar'a karşı kazandığı Malazgirt Meydan Savaşı Anadolu'yu fütuhatımıza açmıştır.


29 Ağustos 1521'de Belgrad, Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmiştir


29 Ağustos 1526'da yine Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç'ta Macarlara karşı kazandığı zafer de, Osman Gazi'nin gösterdiği yolda Malazgirt'teki ruh ile kazanılmıştır.

 

22 Ağustos 1534'de Tunus'un Fethi Barbaros Hayreddin Paşa'ya nasip oldu.


10 Ağustos 1543'de Estergon'u Kanuni Sultan Süleyman fethetti.

 

15 Ağustos 1551'de Turgut Reis Trablusgarb'ı fethetti.

 

1 Ağustos 1571'de Kıbrıs fethedildi.


14 Ağustos 1974'de Kıbrıs müdahalemiz zaferle sona erdi.

 

Milli Mücadele'nin mühim savaşlarından bazıları Ağustos ayına rastlamıştır.

 

23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Savaşı başlamış 13 Eylül günü zaferle neticelenmiştir.

 

26 Ağustos 1922'de Başkumandanlık Meydan Savaşı başlamış, 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmiştir.

 

Muhterem Müslümanlar!

 

Bütün bu savaşlar Allah'ın dinini yaymak adına yapılmıştır. Bu savaşlarda ölenler şehid, yaralananlar gazi unvanını almışlardır. Kur'ân-ı Kerim'de Bakara suresi ayet: 154'de: "Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler." diye beyan edilmiştir.

 

Hepimiz o şehid ve gazilere layık olalım...



Resimdeki bayrak hakkında küçük bir not..

Türkiye'nin en yüksek en büyük bayrağı Yıldırım'dadır

Ölçüleri;

Yükseklik 80m. Ebat 340 m2 dir..



1 yorum:

  1. Bu günde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.mekanları cennet olsun inşallah
    sevgiler

    YanıtlaSil